Kakashi
Kakashi
Transformations

1
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
400
450
500
600
Outfits in Jutsu
Anbu vs Akatsuki Outfits
Special Outfits

Level
Chakra LvL
Chakra
Stamina
Cast
Name
Description
Premium
 1
 ---
 10
 ---
 ---
 Mini Chakra Feet
 Small Speed Up
 No
 1
 ---
 ---
 ---
 1
 Charge
 Chakra Charging
 No
 1
 ---
 25
 ---
 1
 Light
 Lighting
 No
 1
 1
 75
 ---
 2
 Bunshin No Jutsu
 Clone
 No
 1
 1
 200
 ---
 2
 Regeneration
 20% Health Regeneration
 No
 5
 5
 100
 ---
 2
 Henge no Jutsu
 Transform to another person
 No
 10
 10
 200
 ---
 2
 Chakra Feet
 Speed Up
 Yes

Level
Chakra LvL
Chakra
Stamina
Cast
Name
Description
 10
 5
 50
 ---
 1.5
 Katon Gokakyu no Jutsu
 Wave
 25
 15
 100
 ---
 1.5
 Doton Shinju Zanshu no Jutsu
 Target
 50
 30
 200
 ---
 1.5
 Raikiri
 Wave
 75
 40
 300
 ---
 1.5
 Katon Ryuka no Jutsu
 Area
 100
 50
 400
 10
 15
 Doton Doryu Heki
 Ground Prison for 4 sec
 100
 50
 400
 ---
 1.5
 Magen Narakumi no Jutsu
 Target
 150
 70
 600
 ---
 1.5
 Raiju Hashiri no Jutsu
 Wave
 200
 80
 700
 15
 45
 Kamui In / Kamui Out
 Changing Dimension
 200
 80
 700
 ---
 1.5
 Kamui
 Target
 250
 90
 1000
 ---
 1.5
 Cho Raikiri
 Area
 300
 100
 2000
 25
 90
 Raiden Feet
 When you run you leave raiton traces which paralyzes a little and inflicts a lot of damage
 300
 100
 2000
 15
 35
 Kamui Def
 100% Def for 5 sec
 300
 100
 2000
 ---
 1.5
 Raiden
 Wave
 350
 110
 3000
 ---
 1.5
 Kamui Raikiri
 Target

WoNO Status


Trailer

Facebook

Partners

WoNO Voice chat