Kimimaro
Kimimaro
Transformations

1
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
400
450
500
600
Outfits in Jutsu
Anbu vs Akatsuki Outfits
Special Outfits

Level
Chakra LvL
Chakra
Stamina
Cast
Name
Description
Premium
 1
 ---
 10
 ---
 ---
 Mini Chakra Feet
 Small Speed Up
 No
 1
 ---
 ---
 ---
 1
 Charge
 Chakra Charging
 No
 1
 ---
 25
 ---
 1
 Light
 Lighting
 No
 1
 1
 75
 ---
 2
 Bunshin No Jutsu
 Clone
 No
 1
 1
 200
 ---
 2
 Regeneration
 20% Health Regeneration
 No
 5
 5
 100
 ---
 2
 Henge no Jutsu
 Transform to another person
 No
 10
 10
 200
 ---
 2
 Chakra Feet
 Speed Up
 Yes
 15
 15
 200
 ---
 1.5
 Provoke
 Making monster target on yourself
 Yes

Level
Chakra LvL
Chakra
Stamina
Cast
Name
Description
 10
 5
 50
 5
 ---
 Shuriken Kogeki
 Target
 25
 15
 100
 5
 ---
 Make Sharp Bone
 Kimimaro first weapon
 25
 15
 100
 ---
 1.5
 Fubuki no Jutsu
 Target
 50
 30
 200
 ---
 1.5
 Tsubaki no Mai
 Wave
 75
 40
 300
 ---
 1.5
 Yanagi no Mai
 Area
 100
 50
 400
 10
 25
 Tessenka Tsuru
 Instant Move and stun target for 2 sec
 100
 50
 400
 ---
 1.5
 Tessenka no Mai Hana
 Wave
 150
 70
 600
 ---
 1.5
 Karamatsu no Mai
 Area
 200
 80
 700
 15
 20
 Tessenka
 Area dmg for 5 sec
 200
 80
 700
 15
 ---
 Make Bone Katar
 Kimimaro second weapon
 200
 80
 700
 ---
 1.5
 Tessenka no Mai Tsuru
 Target
 250
 90
 1000
 ---
 1.5
 Sawarabi no Mai
 Area
 300
 100
 2000
 25
 90
 Ten no Juin Tsu
 Taijutsu Attack +25% for 10 sec
 300
 100
 2000
 ---
 1.5
 Teshi Sendan
 Target
 350
 110
 3000
 ---
 1.5
 Ten no Mai Hana
 Target

WoNO Status


Trailer

Facebook

Partners

WoNO Voice chat