# Name Level Vocation
Amnesia 766 Sakura
Arkathos 949 Naruto
Aryan 569 Sasuke
Bumblebe 769 Neji
Hazardman 788 Neji
I'tachi 197 Itachi
Jkdmkruchy 770 Lee
Kesempre 676 Kimimaro
Kili Yo 952 Bee
Kunda 760 Naruto
Luka 118 Sasuke
Naduto 256 Naruto
Narutela 111 Naruto
Obito Immortal 599 Obito
Plandeka 1722 Itachi
Recluta 630 Sai
Rescate 735 Orochimaru
Richtofen 966 Itachi
Sage Of Six Paths 1010 Gaara
Samarin 495 Obito
Santanna 1 Haku
Sukuna 442 Sasuke
Vaandal 442 Sasuke

Search Character
Name: